Jakiego szkolenia szukasz

Wybierz temat

Wybierz jedną z kategorii szkoleń i rozpocznij edukację UEDU.

Przeszukaj bazę

Wpisz słowo kluczowe, aby znaleźć szkolenie.
Regulamin

RODO

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystuje Publikacja Naukowa i podmioty z nią powiązane oraz współpracujący partnerzy. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z portalu uedu.pl takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez podmiot związany z Publikacją Naukową. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W przypadku, gdy zakładasz u nas konto poczty elektronicznej, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Publikacja Naukowa Sp. z o. o .

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzać podmioty związane z Publikacją Naukową Sp. z o. o. lub ich partnerzy, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez dany podmiot lub partnera. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (firmą marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez Publikację Naukową i jej partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień znajdziesz w Polityce prywatności.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Publikację Naukową i jej partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych dostarczanych przez Publikację Naukową w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez te podmioty możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, akceptując Regulamin. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania w celach marketingowych innych niż własne cele Publikacji Naukowej i jej partnerów. Informujemy jednocześnie, iż Publikacja Naukowa i jej partnerzy w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będą Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych szczegółowo powyżej w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.

 

 

 

 

 

Regulamin użytkownika portalu www.uedu.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z portalu internetowego www.uedu.pl (zwanego dalej Portalem), znajdującego się pod adresem internetowym www.uedu.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2. Właścicielem portalu i usługodawcą jest Publikacja Naukowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-909, adres: ul. Sokratesa 9 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000443283, NIP: 1182088922, REGON: 146433125 (zwana dalej Usługodawcą).

1.3. Adresem elektronicznym Usługodawcy jest adres e-mail: poczta@publikacjanaukowa.pl
1.4. Portal www.uedu.pl (zwany dalej Portalem) jest portalem świadczącym usługi elektroniczne w postaci płatnego i bezpłatnego dostępu do zgromadzonych na portalu zasobów o charakterze edukacyjnym. Usługodawca umożliwia użytkownikom wymianę informacji, uwag i spostrzeżeń poprzez komentarze, a także zamieszczenie na Portalu własnych zbiorów m. in. tekstów, grafik i zdjęć (lekcji, testów) itp.
1.5. Użytkownikiem (zwanym dalej Użytkownikiem) jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uprzednim uzyskaniu zgody swojego przedstawiciela ustawowego, która przeszła proces rejestracji i posiada konto na portalu.

 

§ 2 Rejestracja na Portalu

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.uedu.pl , akceptację Regulaminu i Polityki prywatności. Rejestracji może dokonać osoba, która najpóźniej w dniu rejestracji ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1.5.

2.2. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych w ramach Portalu oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Publikację Naukową Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-909, adres: ul. Sokratesa 9 lok. 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000443283, NIP: 1182088922, REGON: 146433125 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych w ramach portalu www.uedu.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z poz. zm.).
2.3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpoczęcia świadczenia usług.

2.4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca wymieniony w pkt 2.2. Regulaminu. Dane podane w trakcie rejestracji mogą być udostępniane pozostałym Użytkownikom na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

2.5. W wyniku rejestracji tworzone jest konto Użytkownika. Na koncie zapisane są wszystkie dane Użytkownika.

2.6. Dokonując rejestracji Użytkownik wybiera kategorię własnego konta: Konto Słuchacza, Konto Lektora, Konto Firmowe lub ich kombinację w zależności od zamierzonego sposobu korzystania z zasobów Portalu. Opis kont znajduje się w zakładkach poświęconym poszczególnym kontom.

2.7. Użytkownik ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich samodzielnego uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług.

2.8. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto rejestracyjne na Portalu, może natomiast korzystać z każdej kategorii kont użytkowych równocześnie. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych.

 

§ 3 Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług

3.1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu wymagane jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie konta na Portalu.

3.2. Z chwilą akceptacji Regulaminu i zakończenia rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.3. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp do serwisu o charakterze edukacyjnym, będącego częścią Portalu, w ramach, którego może zamieszczać na Portalu własne materiały o charakterze edukacyjnym (materiały szkoleniowe, testujące i certyfikujące).
3.4. Usługodawca udostępnia odpłatnie Użytkownikom zasoby zgromadzone na Portalu z wyjątkiem wydzielonych materiałów o przeznaczeniu demonstracyjnym funkcji i sposobów korzystania z Portalu. Zasoby są własnością Portalu lub Lektora umieszczającego dany zasób na uedu.pl na warunkach określonych przez Usługodawcę i zaakceptowanych przez właściciela zasobu umieszczanego na Portalu.

3.5. Zasoby Portalu są wycenione w tzw. kredytach, które uprawniają Użytkownika do dostępu do wszystkich zasobów zgromadzonych na Portalu przez określony czas, z wyjątkiem zasobów przypisanych do Konta Firmowego, które są udostępnianie na odrębnych warunków dla określonej grupy Użytkowników.

3.6. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usług będzie przesyłana na adres e-mail Użytkownika, podany przy rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail.

 

§ 4 Zasady udostępniania zasobów Użytkowników na Portalu

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

4.2. Ceny dostępu do zasobów są ujawniane przy każdym oferowanym zasobie.

Użytkownik po zakupieniu odpowiedniej ilości kredytów, uzyskuje dostęp do wybranych zasobów zgodnie wartością posiadanych kredytów. Użytkownik może korzystać z kredytów w dowolny sposób. Każdy zakup dostępu do zasobów Portalu zmniejsza pulę kredytów zakupionych przez Użytkownika.

4.3. Kredyty uprawniają Użytkownika do dostępu do wszystkich zasobów zgromadzonych na Portalu przez określony czas, z wyjątkiem zasobów przypisanych do Konta Firmowego, które są udostępnianie na odrębnych warunków dla określonej grupy Użytkowników.
4.4. Użytkownik może sprawdzić liczbę posiadanych kredytów, logując się na swoje konto.

4.5. Oferta dostępnych pakietów kredytów i sposób dokonywania płatności, a także zasady dokumentowania zakupu ujęte są w zakładce Płatność.

4.6. Zasady obniżania cen określane będą przez Usługodawcę każdorazowo w odrębnych regulaminach.
4.
7. Zakazane jest w szczególności:

4.7.1. udostępnianie przez Użytkowników materiałów uzyskanych nielegalnie, sprzecznych z prawem, bądź naruszających prawa osób trzecich,
4.
7.2. rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy treści reklamowych w jakiejkolwiek formie,

4.7.3. prowadzenie poprzez Portal bez zgody Usługodawcy działalności komercyjnej,
4.
7.4. przesyłanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania za pośrednictwem Portalu,
4.
7.5. umieszczanie treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste innych Użytkowników,

4.7.6. zastraszanie, nękanie lub poniżanie innych Użytkowników,
4.
7.7. wyłudzanie haseł i loginów w celu dostępu do kont innych Użytkowników,
4.
7.8. udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim.

4.8. Rozpowszechniane przez Użytkownika na Portalu materiały i komentarze powinny zawierać treści merytoryczne, odpowiadające tematyce tej części Portalu, na której są udostępniane. Zakazane jest wielokrotne umieszczanie identycznych lub bardzo podobnych wpisów.
4.
9. W przypadku umieszczania na Portalu treści i materiałów niezgodnych z prawem lub naruszających postanowienia Regulaminu, Usługodawca może usunąć je bez zgody Użytkownika i udzielić Użytkownikowi upomnienia. W przypadku powtarzających się naruszeń Usługodawca może również zablokować konto Użytkownika.
4.
10. Materiały umieszczane przez Użytkowników, które poszerzają zasoby Portalu, takie jak m. in. pytania, testy, kursy, czy lekcje są umieszczane na ich odpowiedzialność. Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich zamieszczonych przez niego na Portalu materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności takich jak zdjęcia, artykuły, rysunki, filmy, szkice, wykresy, mapy.
4.
11. Poprzez umieszczenie na Portalu materiałów stanowiących przedmiot praw autorskich Użytkownik udziela Usługodawcy bezpłatnie nieograniczonej co do terytorium licencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów oraz wykonywanie praw zależnych do nich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zamieszczenia materiałów na serwerze Portalu, w szczególności:

4.11.1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego;
4.
11.2. wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji, w tym także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
4.
11.3. użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;

4.11.4. wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci internet, intranet, extranet oraz telefonii mobilnej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4.11.5. nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;

4.11.6. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia;
4.
11.7. korzystanie we wszelkich formach reklamy.

4.12. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony i nie wygasa nawet w przypadku usunięcia konta przez Użytkownika. Usługodawca będzie miał prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie.
4.
13. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z materiałów objętych licencją zarówno przez Usługodawcę, jak i oznaczone przez niego osoby trzecie, bez oznaczania jego autorstwa.
4.
14. Poprzez zamieszczenie na Portalu materiałów zawierających wizerunek Użytkownika bądź innej osoby, Użytkownik udziela Usługodawcy w imieniu własnym bądź osoby trzeciej uwidocznionej na wizerunku zezwolenia na korzystanie z wizerunku poprzez rozpowszechnianie na Portalu w materiałach zamieszczonych przez Użytkownika. Usługodawca będzie uprawniony do udzielania podmiotom trzecim dalszych zezwoleń na korzystanie z wizerunku Użytkownika bądź innej osoby w granicach wyznaczonych celami informacyjnymi dotyczącymi Portalu oraz dobrymi obyczajami.

4.15. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich lub innych praw, kierowane przeciwko Usługodawcy przez osoby trzecie.

4.16. Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia z Usługodawcą odrębnej pisemnej umowy przenoszącej na Usługodawcę przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych na stronach Portalu utworów w terminie 14 dni w przypadku wystąpienia przez Usługodawcę o zawarcie takiej umowy.

 

§ 5 Zakończenie świadczenia usług

5.1. Umowa o świadczenie usług rozwiązuje się:

5.1.1. z chwilą usunięcia konta Użytkownika, w przypadku usług, których warunkiem jest rejestracja na Portalu;

5.1.2. z upływem czasu, na jaki została wykupiona usługa płatna, w przypadku usług ograniczonych czasowo.

5.2. Użytkownik może w każdej chwili wnieść o usunięcie swojego konta.
5.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika w przypadku:
5.3.1. rażącego nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
5.3.2. posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego konta na Portalu,
5.3.3. niezalogowania się Użytkownika na Portalu w terminie 12 miesięcy od ostatniego logowania,

5.3.4. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,
5.3.5. niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.

5.4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych.

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu podlegają zgłoszeniu pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub pod adresem e-mail: poczta@publikacjanaukowa.pl.
6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 

§ 7 Postanowienie końcowe

7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wyświetlona przy pierwszym logowaniu się do portalu od momentu, kiedy regulamin został zmieniony. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę regulaminu poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail: poczta@publikacjanaukowa.pl o usunięcie konta w Portalu. Brak oświadczenia Użytkownika oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.
7.2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.uedu.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

 

 

Polityka prywatności

Poniższy dokument, regulujący kwestie związane z zabezpieczeniem prywatności i zapewnieniem bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), został upubliczniony w celu wyjaśnienia potencjalnym Użytkownikom zasad i mechanizmów, stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych.

Definicje

Serwis” - serwis internetowy pod adresem http://www.uedu.pl

Operator Serwisu – Publikacja Naukowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-909 przy ul. Sokratesa 9 lok. 6, NIP: 1182088922, REGON: 146433125

Użytkownik” - osoba korzystająca z Serwisu.

Konto” - konto założone przez Użytkownika w Serwisie po zakończeniu prawidłowego procesu rejestracji. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wykonywać działania dopuszczone przez Regulamin Serwisu.

Cookies”, „Ciasteczka” - pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje ogólne

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

  • informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach,
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"),
  • gromadzenie logów serwera www.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Polityka „cookies”

Serwis korzysta z plików cookies i nie gromadzi w sposób automatyczny innych danych.

Pliki cookies są umieszczane na urządzeniach końcowych Użytkownika przez Operatora Serwisu, który jest także jedynym podmiotem uzyskującym do nich dostęp.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies zastosowane przez Użytkownika mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies może w skrajnym przypadku uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .

Informacja w formularzach

Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) nie

Operator serwisu nie dokonuje obrotu danymi osobowymi Użytkowników. Dane w formularzu mogą być udostępniane podmiotom trzecim nie inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi rejestracji.

Udostępnianie danych

Dane osobowe podane w formularzach i przetwarzane przez Operatora Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i ich poprawiania.